สมัครงาน

1. หัวหน้าฝ่ายผลิต

จำนวน: 2 อัตรา
เงินเดือน: อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ
คุณสมบัติ:
- เพศชาย/เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงงานในส่วนการผลิต อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
- มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2. ช่างซ่อมบำรุง

จำนวน: 1 อัตรา
เงินเดือน: อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ
คุณสมบัติ:
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาช่างกล, ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรห้องเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
- มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. พนักงานรับส่งสินค้า

จำนวน: 1 อัตรา
เงินเดือน: อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัทฯ
คุณสมบัติ:
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถบรรทุก
- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
- มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สอบถามรายละเอียด/ยื่นใบสมัครได้ที่
บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด
20/1 หมู่ที่ 3 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.074-305943, 0815422752
ติดต่อ คุณสมพิศ ปานแก้ว (หน.ฝ่ายบุคคล)