สินค้าและบริการ

อาหารทะเลแช่แข็ง


ปลาทูนำเข้าจากอินเดียปลาทูแช่แข็งนำเข้าจากประเทศอินเดีย

ปลาซาบะนำเข้าจากญี่ปุ่นปลาซาบะแช่แข็งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น