สินค้าและบริการ

อาหารทะเลสำเร็จรูปพร้อมทาน


ปลาข้างเหลืองย่างโรยงาปลาข้างเหลืองย่างโรยงา

ปลาทรายแดงย่างโรยงาปลาทรายแดงย่างโรยงา

ปลาซาร์ดีนย่างโรยงาปลาซาร์ดีนย่างโรยงา

ข้าวเกรียบปลา อุดมด้วยโปรตีนและแคลเซี่ยมข้าวเกรียบปลา อุดมด้วยโปรตีนและแคลเซี่ยม