สินค้าและบริการ

อาหารทะเลอบแห้ง


ปลาซาร์ดีนปรุงรสอบแห้งปลาซาร์ดีนปรุงรสอบแห้ง

ปลาทรายแดงปรุงรสอบแห้งปลาทรายแดงปรุงรสอบแห้ง

ปลาข้างเหลืองปรุงรสอบแห้งปลาข้างเหลืองปรุงรสอบแห้ง

กุ้งทะเลปรุงรสอบแห้งกุ้งทะเลปรุงรสอบแห้ง