สินค้าและบริการ

อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง


เนื้อปลาทรายแล่แช่แข็งเนื้อปลาทรายแล่แช่แข็ง

เนื้อปลาทรายแดงแล่แช่แข็งเนื้อปลาทรายแดงแล่แช่แข็ง

เนื้อปลาตาโตแล่แช่แข็งเนื้อปลาตาโตแล่แช่แข็ง

เนื้อปลาซาร์ดีนแล่เนื้อปลาซาร์ดีนแล่

เนื้อปลาชุบเกล็ดขนมปังเนื้อปลาชุบเกล็ดขนมปัง

เนื้อหมึกปรุงรสเนื้อหมึกปรุงรส